Naš tim

MentalHub tim čine nastavnici i istraživači sa Odseka za psihologiju u Novom Sadu, kao i diplomirani psiholozi sa višegodišnjim iskustvom u radu sa populacijom sa psiho-socijalnim poteškoćama.

 prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković  

 Edukatorka i supervizorka MentalHub-a

Prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković, psiholog, redovna je profesorka na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predaje na predmetima iz oblasti psihodijagnostike i psihoterapije. Generacije studenata je znaju kao posvećenu, temeljnu i pristupačnu profesorku. Svoju profesionalnu karijeru je započela u neuropsihijatrijskoj bolnici u Somboru gde je radila na poslovima kliničke procene, psihoterapije i primarne i sekundarne prevencije. Autor je dve monografije i autor i koautor preko 200 objavljenih radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i saopštenja na naučnim i stručnim skupovima. Recenzirala je za vrhunske međunarodne časopise u oblasti mentalnog zdravlja. Pod njenim mentorstvom je do sada odbranjeno više master radova, kao i magistarskih i doktorskih teza. Tokom cele karijere je usmerena kako na neposredan rad sa klijentima i njihovim porodicama, tako i na profesionalno osnaživanje i superviziranje mladih psihologa koji rade sa osobama sa različitim psihološkim potrebama. U saradnji sa Društvom psihologa Srbije i sa Psihološkim centrom Self organizuje kontinuirane edukativne programe iz oblasti psihoterapije i savetovanja. Dosledno je posvećena promociji psihosocijalnih modela u oblasti mentalnog zdravlja i unapređenju institucionalne i vaninstitucionalne brige i zaštite ljudi sa kompleksnim psihosocijalnim poteškoćama i problemima.

 dr Milica Lazić 

 Programska direktorka MentalHub-a

Milica Lazić je doktorka psiholoških nauka i naučna saradnica zaposlena na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je angažovana kao postdoktorantkinja na projektu Innovative Immunisation Hubs, koji se bavi povećanjem vakcinalne pismenosti marginalizovanih grupa u 6 evropskih zemalja. U svom naučno-istraživačkom radu usmerena je na oblast mentalnog zdravlja, sa užim interesovanjima u oblastima kros-kulturnih istraživanja, psihologije rezilijentnosti, protektivnih faktora i subjektivnog blagostanja, a naročito u kontekstu aktuelnih i stresora iz perioda odrastanja. Autorka je ili koautorka u oko 30 originalnih naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, a učestvovala je sa saopštenjima na preko 80 naučnih konferencija. Dobitnica je brojnih nagrada, među kojima i nagrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta za 2018. godinu u oblasti društvenih nauka, nagrade "Živorad Žiža Vasić" koju dodeljuje Društvo psihologa Srbije za popularizaciju psihologije kao nauke, Sakura stipendije za najbolji istraživački rad na temu Japana, a članak na kojem je koautor je bio izložen na Međunarodnom festivalu nauke i obrazovanja, kao vrhunski rezultat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Recenzirala je radove u preko 20 vrhunskih međunarodnih časopisa. U svom aktivističkom radu bavi se temama destigmatizacije i deinstitucionalizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama, kao i medijskim izveštavanjem o mentalnom zdravlju i drugim psihološkim i naučnim temama.

Vojana Obradović 

Izvršna direktorka MentalHub-a i psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Vojana je studentkinja doktorskih studija psihologije i istraživačica-saradnica na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je angažovana na projektu koji se bavi identitetom i mentalnim zdravljem adolescenata, Fonda za nauku. Tokom master studija jedan semestar je provela na Univerzitetu u Nikoziji na Kipru. U svom istraživačkom radu se bavi izučavanjem kvalitativnih metoda sa interesovanjima u oblastima mentalnog zdravlja, subjektivnog blagostanja, sajberpsihologije i socijalnog konstruktivizma. Dobitnica je nagrade Fondacije "Katarina Marić" za najbolju prezentaciju master rada. Poseduje veliko volontersko iskustvo u radu sa osobama koje imaju psihosocijalne poteškoće i u praktičnom radu se bavi pružanjem podrške marginalizovanim grupama i psihološkim tretmanom mladih osoba sa psihosocijalnim problemima, kao i sprovođenjem projekata koji se tiču unapređenja kvaliteta života navedenih grupa ljudi.

Jovana Zorić 

Fundraising koordinatorka i psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Jovana Zorić je završila master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom studija je stekla različita praktična iskustva kao studentkinja na razmeni u Portugalu, na omladinskoj razmeni u Estoniji, tokom prakse u Mađarskoj i u okviru drugih aktivnosti Erazmus+ programa. Najviše voli portugalski jezik, a govori i mađarski. Trenutno je zaposlena na poziciji u okviru ljudskih resursa, a pored industrijsko-organizacijske psihologije, uživa u osmišljavanju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa psihosocijalnim poteškoćama. Ne zna šta bi sve mogla da postane, ali budući da ništa nije jasno, jednostavno, crno ili belo u vezi sa čovekom, zauvek će da se pita: Šta je s ljudima?

Ognjen Janić 

Psiholog

Ognjen Janić je doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i asistent na Fakultetu za sport i psihologiju - TIMS. Tokom osnovnih i master akademskih studija opredelio se za klinički modul i dva puta je bio stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. U žižu kritičko-teorijskog razmatranja i naučno-istraživačkog interesovanja stavlja oblast selfa, identiteta, mentalnog zdravlja, kao i različite oblike poverenja (npr. institucionalno, interpersonalno, epistemičko), a sa akcentom na socijalni, kulturni, istorijski i politički kontekst. Bavi se psihološkim tretmanom i savetovanjem osoba sa raznovrsnim problemima u domenu mentalnog zdravlja, a dodatno se usavršava pohađanjem edukacije iz transakciono-asimilativnog pristupa psihoterapiji. U svom aktivističkom radu, fokus stavlja na teme destigmatizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama i transformacije brige o mentalnom zdravlju u pravcu deinstitucionalizacije.

Milica Ljevaja 

Psihološkinja

Milica Ljevaja je doktorantkinja psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i istraživačica-pripravnica na Institutu društvenih nauka u Beogradu. Na osnovnim i master akademskim studijama se opredelila za klinički modul, a bila je i dobitnica stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja. Naučno-istraživačka interesovanja su joj usmerena na oblasti mentalnog zdravlja, subjektivnog blagostanja i psihologije rezilijentnosti. U svom prethodnom iskustvu je volontirala u raznim organizacijama koje su se bavile edukacijom i promocijom mentalnog zdravlja, ali i osnaživanjem osoba sa psihosocijalnim poteškoćama. U svom praktičnom radu se bavi psihološkim savetovanjem i psihološkim tretmanom sa mladima i odraslima koji imaju razne probleme u domenu mentalnog zdravlja, a trenutno je i na edukaciji iz transakciono-asimilativnog pristupa psihoterapiji. U svom aktivističkom radu je usmerena na reformu tradicionalnog načina brige o mentalnom zdravlju, a samim tim i na teme destigmatizacije i deinstitucionalizacije osoba sa psihosocijalnim poteškoćama.

Matija Vidović

Psiholog

Matija Vidović je student master akademskih studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, opredeljen za klinički modul. Dobitnik je stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije – Dositeja (2023). Kao volonter i organizator učestvovao je u brojnim kulturno-edukativnim događajima koji su imali svrhu promocije nauke, psihosocijalnih pristupa brizi o mentalnom zdravlju i društvenih promena. Zastupa ideje deinstitucionalizacije, destigmatizacije i emancipatorske uloge psihologa u društvu. Posebno je zainteresovan za teorijske i kritičke društvene discipline, kao i za oblast kros-kulturne psihologije.

Jasmina Stankov

Psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Jasmina voli da kaže da je psihologiju upisala, jer je kao mala volela da slaže slagalice - satima bi sedela i svaki delić pažljivo uklapala, dok ne bi dobila pravu sliku. Na sličan način, i danas pristupa psihologiji - voli da istažuje njene različite delove, kako bi upotrebila znanje da, zajedno sa klijentima, sastavi njihovu slagalicu. Bilo da radi individualno sa klijentima u psihoterapijskom okruženju, u poslovnom kontekstu u sektoru za ljudske resurse, ili na nevladinim projektima za unapređenje psiholoških usluga u zajedinici, Jasmina unosi svoj radoznao i vedar duh, sa željom da postigne boljitak. Veliki deo njenog rada usmeren je na oblast psihoterapije - to je slagalica koju posebo voli da slaže. Smatra da su iskustva u Psihološkom savetovalištu u okviru Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Grada Zrenjanina – „MOST“, kao i u Psihološkom Centru Advice u Novom Sadu, gde danas radi sa klijentima, od posebnog značaja za njeno razumevanje ljudi, njihovih životnih iskustava, ali i neverovatnih ljudskih potencijala i snaga. U radu se fokusira na stvaranje jakog i autentičnog terapijskog odnosa sa klijentima, kako bi se osećali saslušanim, validiranim i prihvaćenim. Jasminin cilj je da svojim klijentima obezbedi bezbedno mesto za samoistraživanje, rast i razvoj, kako bi vodili zdravije i srećnije živote.

Sara Ivanović

Psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Sara Ivanović je diplomirana psihološkinja. Ljubav prema psihologiji se izrodila iz želje za razumevanjem i pružanjem podrške ljudima. Na master studijama se usmerila na klinički modul. Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena kao psihološkinja u Domu Zdravlja u Sremskoj Mitrovici. Radno iskustvo stiče radom u Razvojnom savetovalištu, gde se bavi porodicama sa decom sa problemima u razvoju i u Savetovalištu za mlade koje je otvoreno za sve mlade sa nekom vrstom problema. Uključena je u rad sa UNICEF-om u cilju podrške ranom razvoju. Teži konstantnom usavršavanju u svom radu u svrhe razumevanja i pružanja adekvatnije podrške klijentima radi postizanja blagostanja. Završila je edukaciju REiCBT u radu sa decom i adolescentima. Trenutno pohađa edukaciju iz transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji. Ovaj sveobuhvatni pristup omogućava širok spektar metoda i tehnika za primenu u radu sa klijentima. Pored psihološke delatnosti, uživa u putovanjima, druženjima i sportskim aktivnostima.

Tea Teofanovska

Psihološkinja u Savetovalištu MentalHub-a

Tea Teofanovska je diplomirani psiholog, a na master studijama se opredilila za razvojno-pedagoški modul. Psihologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a master studije je osim na matičnom fakultetu, provela i na Univerzitetu u Nikoziji na Kipru, u okviru Erasmus+ razmene studenata, gde je tokom jednog semestra pohađala kurseve iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Trenutno je zaposlena kao školski psiholog u srednjoj školi. Uživa u različitim oblicima rada sa decom i mladima, bilo edukativnom, kreativnom ili savetodavnom radu. Pohađa edukaciju iz transakciono-asimilativnog pristupa u psihoterapiji. Za ovaj određeni pravac se odlučila jer kombinuje metode i tehnike svojstvene različitim psihoterapijskim modalitetima u jednu sveobuhvatnu celinu. Baš takva sama teži da bude kako u životu, tako i u radu sa klijentima- eklektična. Pored psihologije, velika strast su joj i putovanja.