Projekti

Projekat “Mentalno zdravlje u etru” MentalHub sprovodi u saradnji sa magazinom Liceulice, sa osnovnim ciljem destigmatizacije psiholoških problema i potreba mladih.
Tokom ovog projekta, MentalHub će sprovesti kampanju na društvenim mrežama i u medijima, kako bi se ukazalo na štetnosti postojećeg narativa koji se u medijima gradi o mentalnom zdravlju. Kako bi se ostvarili uslovi za unapređenje medijskog izveštavanja na ovu temu edukovaćemo mlade novinare u procesu kreiranja tekstova za magazin Liceulice, sprovešćemo monitoring medija i daćemo im smernice za medijsko izveštavanje o mentalnom zdravlju. Ovaj projekat ćemo završiti Festivalom ljudila na kom ćemo govoriti o medijskom izveštavanju o mentalnom zdravlju. 

Projekat se realizuje od septembra 2023. do kraja maja 2024. godine.

Rad MentalHub-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

       

Osnovni cilj ovog projekta je destigmatizacija psiholoških problema i potreba mladih, kroz stvaranje resursa za unapređenje medijskog izveštavanja o mentalnom zdravlju.
Tokom ovog projekta, MentalHub će sprovesti kampanju na društvenim mrežama i u medijima, kako bi se ukazalo na štetnosti postojećeg narativa koji se u medijima gradi o mentalnom zdravlju. Kako bi se ostvarili uslovi za unapređenje medijskog izveštavanja na ovu temu kreiraćemo mrežu stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja, čiji cilj će biti zajednička borba protiv neprofesionalnog izveštavanja o mentalnom zdravlju, razvićemo dijalog između novinara i stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja i kreiraćemo psihološke smernice za medijsko izveštavanje o mentalnom zdravlju.  

.

Projekat se realizuje od septembra 2022. do kraja maja 2023. godine.

Publikacije sa projekta možete pogledati u odeljku Publikacije.

.

Rad MentalHub-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

.

            

Glavne aktivnosti na ovom projektu tiču se javnog zagovaranja za otvaranje psihološkog savetovališta u Novom Sadu. Ovakvo savetovalište bi omogućilo osobama svih uzrasta adekvatnu i stručnu psihološku pomoć ukoliko procene da im ona treba, bez uputa ili novčanika. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije procenjuje se da u proseku svaka četvrta osoba treba neku vrstu psihološke pomoći, a svaka dvadeseta je zaista i dobije. Ova inicijativa u potpunosti je u skladu sa aktuelnim Programom o zaštiti mentalnog zdravlja u Republici Srbiji za period od 2019. do 2026. godine, a  cilj je da savetovalište podrži i finansira lokalna samouprava. U Srbiji se psihološka pomoć, osim kroz državni i privatni, nudi i kroz nevladin sektor, ali samo dok traje projekat u okviru kojeg se takva usluga organizuje i sprovodi. Otvaranjem gradskog psihološkog savetovališta u Novom Sadu rasteretile bi se liste čekanja u psihijatrijskim institucijama, centrima za mentalno zdravlje i centrima socijalne zaštite i umanjila mogućnost povratka starih i/ili pojave novih psihičkih smetnji.

.

Period realizacije projekta: maj – novembar 2022.      

.

Ova inicijativa realizuje se u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

.

   

Galerija