Q&A

Da – ako NISI mlada, nezaposlena osoba koja je imala iskustvo hospitalizacije na psihijatriji.

Ne primamo volontere, ali u budućnosti planiramo da organizujemo plaćene prakse.

Za usluge koje MentalHub pruža moguće je prijaviti se putem nekog od navedenih kontakata u odeljku Kontakti ili putem društvenih mreža.